Cuộc đời vốn dĩ rất vô thường, giả tạm – Xin đừng gieo nhân ác! Ngày đăng: 07-11-2015 | Lượt xem: 14877

Cuộc đời vốn dĩ vô thường, giả tạm – Đừng gieo nhân ác