Cục than hồng lẻ loi Ngày đăng: 31-01-2011 | Lượt xem: 3447

Số báo Công Giáo và Dân Tộc tuần rồi (1783) mở đầu với bài “Chia Sẻ Về Truyền Giáo”,của Đức Giám Mục G.B. Bùi Tuần.  Bài viết cô đọng, chuyển tải nhiều giá trị nhân bản được trình bày giản dị đến mức… “trong suốt”, để người đọc nhìn thấu tấm lòng người viết.  “Người […]