Câu chuyện về hai hạt giống Ngày đăng: 05-11-2010 | Lượt xem: 4476

Hai hạt giống cùng nằm trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt giống đầu tiên nói: “Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn rễ của tôi phải ăn sâu xuống lòng đất, mầm của tôi sẽ vươn lên vỏ đất cứng bên trên…Tôi muốn vươn nhành lộc non như tấm băng rôn báo hiệu xuân về… […]