Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng! Ngày đăng: 21-01-2015 | Lượt xem: 4180

    “Lắm phen rồi Mẹ khuyên chay lạt, Gốc vì đâu sanh sát cấm ngăn? Cũng tình liên lạc đồng bằng, Thú cầm vẫn thể linh căn Thượng Hoàng. Bởi chưng thú chẳng quang minh lắm, Cần trau tria rửa tắm nhiều giờ; Với con là lũ em thơ, Nỡ nào nhìn nhỏ xác […]