Duc Khong Tu Khổng Tử thế gia và 20 lời răn truyền thế Ngày đăng: 29-05-2016 | Lượt xem: 2724

“Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người”