Luật nhân quả luân hồi Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 1120

QUẢ BÁO LUÂN HỒI Ngày 25 tháng 8 – Bính-Tý (1936) – ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO Thi: NGỌC linh trước mắt mấy ai tường, HOÀNG-phụ thấy đời xiết nỗi thương, THƯỢNG đạt nên người chưa mấy kẻ, ÐẾ Thiên thương xót đến đem đường.        Thầy mừng các con. Thi: Thinh thang bao quát cả Càn-Khôn, Thế-giới hư-linh thế-giới […]

Hòa hiệp Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 1905

HÒA HIỆP  Mồng 3 tháng 8 – Bính-Tý (1936) – ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO        Thầy các con. Thầy mừng các con. Các con đại tịnh, nghe Thầy dạy: Thi: NGỌC ẩn non cao tự bấy giờ, HOÀNG thành Ðạo-đức chuyển huyền-cơ, THƯỢNG căn tầm thấu nguồn cao cả, ÐẾ nắm tâm kinh mãi đợi chờ.        Thầy lấy làm may […]

Hạnh kiên nhẫn Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 1041

KIÊN NHẪN – HẠNH NGƯỜI TU Mồng 4 tháng 9, Bính-Tý (1936) – ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO Thi: NGỌC tỵ ngũ hành lộ Chiếu-Minh, HOÀNG Thiên ban bố đức thông-minh, THƯỢNG tầng khí chất thanh-thanh khứu, ÐẾ lịnh ra oai chuyển Ðạo-Huỳnh. Thầy mừng các con. Các con đại tịnh, nghe Thầy giải sơ chữ: “KIÊN-NHẪN“. Thi: Kiên Nhẫn gầy nên […]

Tánh mạng công phu Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 1881

TÁNH MẠNG CÔNG PHU Tý thời, đêm 01 tháng 5 năm Qúy Sửu  – Đại Đạo 47 (01.6.1973). Trích THƯỢNG THỪA CHƠN GIÁO THI QUAN sát “tâm viên ý mã” mình, ÂM thầm nhắc nhở bạn đồng sinh. NHƯ hồi tưởng lại bao năm tháng, LAI vãng nghiệp trần chịu nhục vinh. HỰU Vinh nhục nào ai rõ đoạn […]

Giá trị của thời gian Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 1026

Giá trị của thời gian Tài khoản vô giá Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD.Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác.Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không […]

Lời Đức Phật dạy Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 945

Lời Đức Phật dạy Quý anh chị em vào đường link sau để cùng học tập theo lời của Đức Phật dạy: http://www.mediafire.com/?xdzjuyjgtzm Chánh Tuân.

Lương tâm – Bửu cảnh Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 1808

LƯƠNG TÂM – BỬU CẢNH MINH LÝ THÁNH HỘI (TAM TÔNG MIẾU) Hợi thời (22 giờ) 23-7 Mậu Thìn (6-9-1928) ___________       Ngã A-DI-ĐÀ PHẬT giáng trần hỉ chư nhu.      Ta thấy chư nhu mê muội quá nên Ta xin giùm cho khỏi hình phạt nơi dương trần. Chư nhu khá mau lo sửa lòng, trau tánh lại, kẻo […]

Hãy tha thứ yêu thương hơn là hờn trách Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 865

  HÃY THA THỨ THƯƠNG YÊU HƠN LÀ HỜN TRÁCH NAM-THÀNH THÁNH-THẤT, Ngọ thời mùng 1 tháng Giêng Kỷ-Dậu (17-2-1969) * * *             Thầy các con! Thầy mừng các con nam cũng như nữ, lớn cũng như nhỏ. Thầy đến trần gian giờ nầy với các con nhân tiết Xuân về cùng vạn vật, […]

An bần lạc Đạo Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 1117

AN BẦN LẠC ĐẠO MINH-LÝ THÁNH-HỘI Tuất thời mùng 8 tháng 4 Canh-Tuất (12-5-1970) Thi: Phật Tiên nào phải quá thanh nhàn, Ðến nổi ngao du chốn thế gian, Khổ hải thương đời đang lặn hụp, Dắt dìu trở lại cõi Tây Phang.           VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, Bần Tăng chào mừng chư Thiên Mạng, chư đạo […]

Đoạn trừ lục dục Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 915

ĐOẠN TRỪ LỤC DỤC Ngọ thời 01/10 Tân Sửu Đ.Đ.37 (8/11-1961) BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư chức sắc lưỡng đài, chư chức việc đàn tiền và toàn thể lưỡng ban nam nữ. Giờ nay Tiểu Thánh thừa lệnh báo cơ, sẽ có đấng ĐẠI TỪ ĐẠI BI thân lâm giáo huấn; vậy […]

Những hình ảnh nghệ thuật Ngày đăng: 05-09-2010 | Lượt xem: 938

NHỮNG HÌNH ẢNH NGHỆ THUẬT Quý anh chị em vào đường link sau để cùng xem những hình ảnh mang tính nghệ thuật rất cao: http://www.mediafire.com/?sharekey=17907373a9ab7d85d0d290dca69ceb5c10eec2ed319fec1764328c9cace34742 Chánh Tuân.

Hạnh phúc vô biên Ngày đăng: 04-09-2010 | Lượt xem: 1518

  Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện.Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng để thông phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày.Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, […]