Ngũ Chi Đại Đạo Và Những Vấn Đề Liên Hệ Với Đạo Cao Đài Ngày đăng: 02-10-2010 | Lượt xem: 1954

  Ngũ Chi Đại Đạo Và Những Vấn Đề Liên Hệ Với Đạo Cao Đài    Nói đến Ngũ Chi Đại Đạo chúng ta có thể liên tưởng đến Ngũ Chi gồm: Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo. Theo giáo lý Cao Đài giáo, đây là các phẩm bậc mà […]

Tình Đời Thế Đạo Ngày đăng: 02-10-2010 | Lượt xem: 916

TÌNH ĐỜI THẾ ĐẠO Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 26 tháng Chạp Nhâm Tý (29 – 01 – 1973)       DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con.   Bài: Giáng đàn giữa lúc cuối đông, Thăm con lớn nhỏ hồng trần […]

Cảnh Tỉnh Mê Tâm Ngày đăng: 02-10-2010 | Lượt xem: 985

CẢNH TỈNH MÊ TÂM THÁNH THẤT TÂN ÐỊNH Dậu thời Rằm tháng 8 Canh Tuất (15-9-1970)       DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con. Thi: Tỉnh tỉnh con ơi! một giấc nồng, Quên căn để Mẹ luống hằng trông; Cho đàn con dại vào trần […]

Thánh Thất là Trường Giáo Đạo Ngày đăng: 02-10-2010 | Lượt xem: 932

THÁNH THẤT LÀ TRƯỜNG GIÁO ĐẠO “Tâm Vật bình hành” là nguyên lý căn bản của giáo lý Cao Đài, thế nên giữa hình thức và nội dung phải song hành với nhau mới thể hiện được Đạo Lý! Vì thế một khi đã tạo dựng được ngôi Tam Đài Thánh Thể về mặt hình tướng […]

Huấn Từ của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngày đăng: 02-10-2010 | Lượt xem: 935

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC CHÍ TÔN Thánh tịnh Bửu Quang Cảnh, ngày 21 tháng 4 năm Đại Đạo 34 Kỷ Hợi (28-5-1959) Thi: NGỌC thanh trọn phẩm tự nhiên hương, HOÀNG điệp phù sinh hữu hoại thường; THƯỢNG thiện hạ liên an bốn cõi, ĐẾ lương thần hiệp vững mười phương. Giáng phàm sớm tối […]

Quan niệm về Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Tam Kỳ Phổ Độ Ngày đăng: 02-10-2010 | Lượt xem: 838

  Quan niệm về Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Tam Kỳ Phổ Độ TIỂU-DẪN Hầu hết nhân loại, bất kỳ theo khuynh hướng nào, dù có tín ngưỡng hay bài bác thần-linh, cũng đều nhìn-nhận rằng: con người có hai phần thể-xác và linh-hồn. Thể xác hữu-hình thì ai cũng dễ-dàng nhận thấy là […]

Sơ lược về hạnh nguyện và công đức của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngày đăng: 02-10-2010 | Lượt xem: 858

SƠ LƯỢC VỀ HẠNH NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Ðức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát là một vị Cổ-Phật trong đời quá khứ với danh hiệu là Chánh-Pháp-Minh Như-Lai, vì hạnh nguyện đại bi muốn cứu độ chúng-sanh và làm cho chúng-sanh được an lạc nên Ngài không chứng quả Phật để […]